Studentspelmanslags-VM
Strängar & Rör (Linköping)
1. Fastän av Eva Saether
2. Cowboyhalling + Igelkottaskinnet
3. Purjopolka
Malungs folkhögskola
1. Schottis från Grimsåker
2. Polka från Kröds härad + Skitpolka
3. Ge mig ett par nya fina skor + Polska efter Magnus Olsson
Anonyma folkmusiker (Norrköping)
1. Polkett efter Per-Erik Ohlsson, Närke
2. Slängpolska efter Olof Larsson, Kumla, Närke
3. Vrålkåda av Roger Tallroth
Gotlands folkhögskola
1. Svängrumpa från Skåne
2. Syrsornas vals från Finland
3. H-mollvalsen efter Ante Falk
Oslo
1. Reinlender fra Saltdal
2. Enkjerr-leken
3. Halling e. Kristian P. Aasmundstad
Växjö Universitets studentspelmanslag
1. Polska efter Petter Dufva
2. Engelska från Tolg
3. Stumspolskan
Bollnäs Folkhögskola
1. Berndts polska + Inte har jag pengar
2. Slangen av Ale Möller + Henkes Schottis
Kärlekskollektivet (Göteborg)
1. Hm-vals
2. Tiotakten av Ernst Abrahamsson + Trasiga rocken
V-Dala spelmanslag (Uppsala)
1. Slängpolska e. Mandis Nilsson
2. Torvald Osa-lek nr 2
3. I mörkaste Småland e. Eringa Petter
Konservers (Falun)
1. Schottis från Västerbotten
2. Polska efter Per Eriksson, Sörmland
3. Hopke
SONUS (Stockholm)
1. Rejländer efter Griffenfeldt
2. Petter Olas Annas Vals
3. Polska från Ornunga + Leken hass Krestaffer Trøen
Linköpings Unga Spelmän
1. Tösavalsen av O´torgs Kaisa Abrahmsson
2. Polska ur Sven Donats notbok
3. Stamppolska av Hjort Anders Olsson
Lustspel (Lund)
1. Engelska efter Mattis Kollberg + "Här kommer töser"
2. Polska efter Carl Johan Krej
3. Din vals av Caroline Malmberg
ESI Tobo

Nyheter

Länkar och annonser

Linköpings Folkmusikfestival

Eric Sahlströminstitutet

  • >massor av folkmusiknoter på nätet
  • automatisk generering av pdf-filer
  • uppspelningsbara midifiler