Studentspelmanslags-VM

Regler

§1 Definition av begreppet studentspelmanslag:

Spelmanslag som huvudsakligen består av studenter.

§ 1.3 Förtydligande av begreppet spelman

Det råder oenighet vad begreppet spelman innebär. Vi tror att det innebär att en person som betraktar sig själv som spelman bör spela något, och då gärna ett instrument. Vi tror dessutom att spelmannen spelar någon form av traditionsmusik (traditionsmusik benämns även folkmusik av somliga) på sitt instrument. Vi vet att den sista delen av detta sammansatta ord inte har något att göra med individens kön. Försök har gjorts att lansera mer könsneutrala begrepp såsom spelobjekt, spelindivid, och spelperson men det har ännu inte riktigt slagit igenom. Vi böjer oss därför för majoritetens vilja och fortsätter använda det aningen föråldrade begreppet spelman.

§ 1.2 Förtydligande av begreppet spelmanslag

Termen spelmanslag innebär enligt erkända språkvetare att mängden spelmän måste uppfylla en viss nivå för att det ska kunna kallas lag. Till exempel är en ensam spelman inget spelmanslag utan helt enkelt en ensam spelman. Två spelmän anses av de flest inte heller vara ett spelmanslag utan, just det du gissade rätt, två spelmän. När man kommer upp i mängden tre spelmän blir det inte lika lätt att definiera begreppen men helt klart är att desto fler spelmän laget innehåller desto mindre tvekan råder om att det verkligen är ett spelmanslag det handlar om.

§ 1.3 Förtydligande av begreppet student

En student är, enligt samma erkända språkvetare som tidigare på denna sida utryckt sina åsikter om begreppet spelmanslag, en person vars huvudsakliga sysselsättning är att studera. Visst huvudbry har språkvetarna råkat ut för när det gäller spelmanslag som bildats på olika (vanligen ettåriga) musikutbildningar såsom folkhögskolor. De lärda lär fortsätta att tvista och än så länge har folkhögskolelag tillåtits deltaga.

§ 1.4 Angående individens rätt att deltaga i flera lag

Studenter som av något skäl vill tävla i mer än ett spelmanslag tillåts göra det om skälet är gott nog.

§ 2 Själva tävlingen

§ 2.1 Studentpelmanslagens framföranden

Varje studentspelmanslagen spelar på scen i cirka 15 minuter lite beroende på hur många lag som deltar. Under 2004 års arrangemang rekommenderades lagen att spela tre låtar vilket följdes av alla utom vinnarna och det fungerade bra. Studentspelmanslagen spelar lämpligen dansmusik eftersom horder av danslystna påhejare av tradition samlats framför scenen.

§ 2.2 Regler angående ljudanläggning

I Studentespelmanslags-VM har de deltagande lagen inte tillgång till någon avancerad ljudteknik. Förhoppningsvis finns några overheadmikrofoner som bidrar till att höja ljudsvaga lags totala volym. Det kommer förhoppningsvis också finnas ett gäng närmikroforner vilka deltagande lag får utnyttja för att förstärka ljudsvaga instrument.

§ 2.3 Juryarbetet

När alla studentspelmanslag spelat utser juryn vinnarna. Juryn rekommenderas att ta hänsyn till tre kriterier:

  • Dansbarhet och sväng
  • Låtval, arrangemang och finess
  • Spelglädje och energi

Bästa lag blir väl det lag som får till helheten och utöver detta finns det ett hederspris som är tänkt att gå till ett lag som lyckas särskilt inom något kriterium men saknar lite när det gäller helheten.

§ 3 Juryns sammansättning

§ 3.1 Antal medlemmar i juryn

En lämplig jury består av tre personer, små avvikelser kan tolereras.

§ 3.2 Juryns kompetens

Varje jurymedlem bör känna till något om musik eller åtminstone ha några åsikter i ämnet. Det är eftersträvansvärt att försöka få med minst en världsmästare i någon form i juryn. Det är också önskvärt att juryn innehåller personer av olika kön, nationalitet, bakgrund etc. etc.

Nyheter

Länkar och annonser

Linköpings Folkmusikfestival

Eric Sahlströminstitutet

  • >massor av folkmusiknoter på nätet
  • automatisk generering av pdf-filer
  • uppspelningsbara midifiler